PROJEKTER

Anlæg ved Administration og Erhverv

 

 

Ÿ  Miljøkontrollen Køge / Haveplan

 

Ÿ  Regionshuset Sorø / Renovering af forplads

 

Ÿ  Den Hvide By Køge / Helhedsplan

 

Ÿ  Brockmands Plads KØS Forplads

 

 

 

 

Haver og parker    Anlæg i åbent landskab    Kirkegårde og kirkelige anlæg    Institutioner    Boligbebyggelser

ANDREAS BRUUN

Landskabsarkitekter