PROJEKTER

Anlæg i åbent landskab

 

 

Ÿ  Trekroner Skovbælter / Skovplantning

 

Ÿ  Nordens Parkvej Trekroner / Vejplantning

 

Ÿ  Værftsvej Nord Køge / Vejplantning

 

Ÿ  Værftsvej Syd Køge / Vejplantning

 

Ÿ  Fremtidens parcelhuse / Landskabsplan

 

Ÿ  Fælles Grønning Ølby / Landskabs- og haveplan

 

Ÿ  Sandholmsgård Grønne Områder / Landskabs- og haveplan

 

Ÿ  Ringriddervej Ørslev / Udstykningsplan

 

Ÿ  Trellemarken Omdannelse af losseplads / Landskabsplan

 

 

Haver og parker    Kirkegårde og kirkelige anlæg    Institutioner    Boligbebyggelser     Administration og Erhverv

ANDREAS BRUUN

Landskabsarkitekter