PROJEKTER

Kirkegårde og kirkelige anlæg

 

 

Ÿ  Greve Kirkegård Udvidelse 1984

 

Ÿ  Greve Præstegårdshave

 

Ÿ  Greve Kirkegård Udvidelse 2006

 

Ÿ  Jyllinge Kirkegård Ny afdeling for urnebegravelser

 

Ÿ  Jyllinge Kirkegård Udvidelse Nordøst

 

Ÿ  Hareskov Kirkegård

 

Ÿ  Ny Sct. Nicolai Kirkegård Køge

 

Ÿ  Køge Kirke Forplads

 

Ÿ  Bispebjerg Kirkegård Askefællesgraven Udvidelse

Haver og parker    Anlæg i åbent landskab    Institutioner    Boligbebyggelser    Administration og Erhverv

ANDREAS BRUUN

Landskabsarkitekter