PROFIL

Historie

 

 

 

ABL blev grundlagt i 1961, hvor Andreas Bruun indledte sin karriere som privatpraktiserende juniorpartner i ad hoc firmaet Sven Hansen Morten Klint Andreas Bruun. Sven var blevet opfordret til at påtage sig havearkitektarbejdet ved opførelsen af Høje Gladsaxe. Da han netop stod foran en jordomrejse for Verdensbanken, søgte han hjælp hos Morten, hvor Andreas var ansat - og da det var den yngste, der skulle stå for tegnearbejdet, så foreslog Morten, at Andreas skulle med i firmaet. Sideløbende med arbejdet på Høje Gladsaxe Fællestegnestuen på Nørre Søgade i København, oparbejdede Andreas sin egen praksis på privatadressen i Bagsværd. I 1964 kastede Andreas sig ene mand ud i den nordiske konkurrence ”Bostadsområdets Uterum” og opnåede en 2. præmie, hvilket gav yderligere skub i virksomheden.

Så meget at den måtte flytte ud af privaten til den nye tegnestueadresse Bagsværdvej 4 i Lyngby. På denne adresse voksede tegnestuen sig voksen, fik faste samarbejdspartnere og bygherrer og indgik nye ad hoc samarbejder, et med Agnete Muusfeldt (Lejerbo afd. 128 Gyldenrisvej) og et med Sven-Ingvar Andersson (Ådalsparken).

 

 

I 1976 - efter veloverstået oliekrise og kuldsejlet forsøg på udbyttedeling - indgik tegnestuens medarbejdere, Peter Samuelsen og Henrik Ulfstedt et ligeværdigt partnerskab med Andreas, og virksomheden Bruun + Samuelsen + Ulfstedt blev dannet. Samtidig med firmaomdannelsen flyttede Andreas til Lund på Stevns og indrettede der en filialtegnestue i den gamle landsbysmedje. I 1983 udtrådte Andreas af samvirket og fortsatte sin del af virksomheden fra tegnestuen i Lund. Efter 5 år i Lund var opgaverne vokset så meget, at en flytning af tegnestuen til Køge blev besluttet. Og siden da har ABL haft til huse i Køge.

 

 

Organisation    Personer   Opgavefelt   

Henrik Ulfstedt, Peter Samuelsen og Andreas Bruun

Tegnestuen 1978

ANDREAS BRUUN

Landskabsarkitekter