PROFIL

Opgavefelt

 

 

Andreas Bruun Landskabsarkitekter udfører al slags landskabsrådgivning:

Ÿ  Vi analyserer arealers anvendelighed.

Ÿ  Vi projekterer haver, parker og landskaber.

Ÿ  Vi fører tilsyn med anlæg og drift af haver og parker.

Spændvidden i vores opgaver går fra den lille gårdhave til det åbne landskab – fra disposition af byområdet til projektering af det enkelte anlæg. Gennem alle årene har ABL haft en jævn tilgang af opgaver, som har sikret tegnestuens kontinuitet og øget dens erfaringer på det faglige og det administrative plan. Opgaverne er, og har været mange og forskelligartede. Opgaverne spænder fra ren rådgivning til egentlig projektering og sagsledelse. Bygherrekredsen har tidligere været domineret af boligselskaber og privatpersoner, mens hovedvægten i dag ligger hos regioner, kommuner, menighedsråd samt private fonde og institutioner.

Ledetråde:

Ÿ  Et godt klima på tegnestuen, på byggepladsen og i samarbejdet med bygherre og medrådgivere.

Ÿ  At kende stedets egenart er en forudsætning og første inspiration.

Ÿ  Anlæggets funktion skal kunne aflæses på formen, nogle gange tydeligt, undertiden underfundigt.

Ÿ  Hvert enkelt projekt gøres til noget særligt.

Ÿ  Arkitektur og Hortikultur bør i vores arbejde være ligeværdige og uadskillelige.

Organisation    Personer    Historie

ANDREAS BRUUN

Landskabsarkitekter